Ukázat přehled všech projektů

Nalezené dokumenty:

Registrační čísloProjektDokument
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Prohlášení o nepodjatosti členů komise - stavební práce 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Protokol o hodnocení kvalifikace - stavební práce 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Protokol o otevírání obálek - stavební práce 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Seznam nabídek - stavební práce 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - stavební práce 004
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Prohlášení o nepodjatosti členů komise - stavební práce 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Protokol o otevírání obálek - stavební práce 006
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Protokol o otervírání obálek - Stavební práce 007
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Jmenování členů komise - stavební práce 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Protokol o otevírání obálek - stavební práce 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Seznam nabídek - stavební práce 009
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Listina přítomných uchazečů - stavební práce 008
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Protokol o otevírání obálek - stavební práce 008
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Seznam nabídek - stavební práce 008
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Protokol o otevírání obálek - stavební práce parkoviště 003
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Protokol o otevírání obálek Kemp, výběh 003
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Listina přítomných uchazečů - stavební práce 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Protokol o otevírání obálek - stavební práce 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Seznam nabídek - stavební práce 007
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Listina přítomných uchazečů - stavební práce 001
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Protokol o otevírání obálek - stavební práce 001
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Protokol o otevírání obálek - stavební práce 009
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Seznam nabídek - stavební práce 009
PAAK_AR1_D_004 Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II. etapa) Protokol o otevírání obálek - stavební práce 004
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Protokol o otevírání obálek - stavební práce 017
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Protokol o otevírání obálek č.2 - stavební práce 017
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Jmenování členů komise - stavba1 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Jmenování členů komise - stavba2 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Protokol o otevírání obálek – stavba1 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Protokol o otevírání obálek – stavba2 003
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Otvírání obálek 091105 005
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Protokol o otevírání obálek s nabídkami 091105
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Hodnotící komise 091105 005
PAAK/AR5/016 Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem Seznam nabídek - stavební práce 016
PAAK/AR5/016 Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem Protokol o hodnocení kvalifikace - stavební práce 016
PAAK/AP1/032 - Příprava projektu, PAAK/AR7/007 - Realizace projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant Protokol o otevírání obálek - stavební práce 007
PAAK_AR1_D_004 Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II. etapa) Protokol o otevírání obálek stavba náměstí 004
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Protokol o otevírání obálek - Nástavba budovy OU 010
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Protokol o otevírání obálek - Rekonstrukce kamenne zdi 010
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Protokol o otevírání obálek -Restaurování křížů a oplocení 010
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Protokol o otevírání obálek - Veřejná prostranství 010
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Protokol o otevírání obálek - Hřiště a skatepark 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Seznam nabídek - stavební práce 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Protokol o otevírání obálek - stavební práce 010
PAAK/AR7/005 Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov Protokol o otevítání obálek - stavba 005
PAAK/AR7/005 Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov Protokol o otevítání obálek - prezencni listina stavba 005
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Protokol o otevírání obálek- stavební práce 009
PAAK/AR5/006 Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251 Protokol o otevírání obálek - stavba 006
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Seznam nabídek - stavební práce 013
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Protokol o otevírání obálek - stavební práce 013