Ukázat přehled všech projektů

Nalezené dokumenty:

Registrační čísloProjektDokument
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - bilboard - 003
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Publicita - bilboard - 090401 - 004
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Publicita - web - Stavební úpravy čp. 85 007
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Publicita - fotodokumentace - 090501 - 006
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Publicita - billboard - 090324 - 008
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Publicita - pamětní deska - 101124 - 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Publicita - fotodokumentace - 090518- 009
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - stavba - Safari Kemp 003
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Publicita - billboard - 090618 - 009
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Publicita - billboard - 090402 -004
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Publicita - fotodokumentace 090814 - 008
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Publicita - pamětní deska - 090724 - 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Publicita - billboard - 090522 - 006
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Publicita - billboard - 091009 - 001
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - billboard 090923 007
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Publicita - stavba - Lovčice - 090906 - 007
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Publicita - fotodokumentace - 090824 - 009
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - pamětní deska - 003
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - stavba - Safari Kemp září 003
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Publicita - leták - 010
PAAK/AP1/032 - Příprava projektu, PAAK/AR7/007 - Realizace projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant Publicita - leták - 032
PAAK/AP1/049 Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem Publicita - leták - 049
PAAK/AP1/052 Obnova, dobudování a revitalizace veřejného prostoru obce Publicita - leták - 052
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Publicita - leták - 053
PAAK/AP1_D/005 Revitalizace podnikatelského brownfield Barvírna Publicita - leták - 005
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Publicita - leták - 010
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Publicita - leták - 007
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Publicita - účast na ROPfóru 2009 007
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Publicita - leták 005
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Publicita - billboard - 005
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Publicita - roll-up 005
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Publicita - roll-up 007
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - leták - 003
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - roll-up 003
PAAK/AP1/073 Lilie - volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Publicita - fotodokumentace - 090903 - 073
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Publicita - fotodokumentace - 100203 - 003
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Publicita - fotodokumentace - 100203 - 008
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Publicita - fotodokumentace - 100204 - 008
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Publicita - fotodokumentace - 100204 - 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Publicita - billboard - 090815 - 003
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Publicita - billboard - 100208 - 009
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Publicita - fotodokumentace - 100208 - 009
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - roll up - 091212 - 007
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Publicita - roll up - 100212 - 004
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Publicita - roll up - 100212 - 006
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Publicita - billboard - 090112 - 017
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 091029 - 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 091105 - 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 091125 - 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 100225 - 007
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Publicita - leták - 100302 - 006
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Publicita - pamětní deska Lovčice 007
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Publicita - fotodokumentace - 100330 - 003
PAAK/AP1/032 - Příprava projektu, PAAK/AR7/007 - Realizace projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant Publicita - rollup - 091017 - 032
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Publicita - fotodokumentace -100331 - 005
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Publicita - rollup - 091202 - 010
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Publicita_pamětní deska_101011_001
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Publicita - pamětní deska - 100803 - 009
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Publicita - fotodokumentace - 100803 - 009
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Publicita - letak - 101210 - 001
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - fotodokumentace -100923 - 003
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Publicita - rollup - 053
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Publicita - fotodokumentace 2 -110105 - 003
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Publicita - Vyjádření památkové péče k billboardu 009
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Publicita - Souhlas ÚRR s výjimkou 009
PAAK/AR5/021 Marketing cestovního ruchu Broumovska Publicita - fotodokumentace 110301 Analýza rizik - 021
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 110418 - 007
PAAK/AR5/002 Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku Publicita - billboard- 110524 - 002
PAAK/AR5/005 Kuks - Braunův kraj Publicita - rollup1-110304-005
PAAK/AR5/005 Kuks - Braunův kraj Publicita - vybavení kanceláře -110304 - 005
PAAK/AR5/005 Kuks - Braunův kraj Publicita - fotoaparát-110304-005
PAAK/AR5/016 Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem Fotodokumentace billboard 016
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Publicita Fotodokumentace 110722 Centrum BB 005
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Publicita Leták 110722 Centrum BB 005
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Publicita Pozvánka 110722 Centrum BB 005
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 110830 - 007
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Publicita Fotodokumentace 110930 Holovousy 010
PAAK/AR5/002 Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku Publicita - roll up - 111116 - 002
PAAK/AR5/002 Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku Publicita - leták - 111116 - 002
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Publicita - pamětní deska 111025 001
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Publicita - billboard- 111016 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Publicita - leták - 111116 010
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Publicita - pamětní deska - 110808 - 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Publicita - fotodokumentace - 110818 - 003
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Publicita - fotodokumentace - 010
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Publicita - pamětní deska, fotodokumentace 017
PAAK/AP1/032 - Příprava projektu, PAAK/AR7/007 - Realizace projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant Publicita Fotodokumentace 111024 Veterinární technik 007
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Publicita - fotodokumentace - 111130 - 001
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Publicita - fotodokumentace2 - 111130 - 001
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Publicita - fotodokumentace3 - 111130 - 001
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Publicita - fotodokumentace4 - 111130 - 001
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Publicita - billboard - 110425 - 001
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Publicita - fotodokumentace - 120314 - 013
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Publicita - fotodokumentace2 - 120314 - 013
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Publicita - leták - 111128 - 013
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Publicita - rollup - 111128 - 013
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 111205 - 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 111130 - 007
PAAK/AR7/002 Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií Publicita fotodokumentace 002
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Prezentace projektu 120412 010
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Prezentace projektu Ekofarma 120412 010
PAAK/AP1/032 - Příprava projektu, PAAK/AR7/007 - Realizace projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant Prezentace projektu Veterinární technik 120412 032
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Prezentace projektu 120412 Muzeum krajky 009
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Prezentace projektu 120412 Safari kemp 003
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Prezentace projektu 120412 Lovčice 007
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Prezentace projektu 120412 Centrum bez bariér 005
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Publicita Prezentace 120412 Baltaxia 017
PAAK/AP1/030 Dopravní terminál - Semily Publicita Prezentace 120412 Dopravní terminál Semily 030
PAAK/AP1/017 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Publicita Prezentace 120412 Kulturní dům Rokytnice 017
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Publicita Prezentace 120412 Horní Branná 003
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Publicita Prezentace 120412 Náměstí Jilemnice 008
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Publicita Prezentace 120412 Křižany 009
PAAK/AR7/002 Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií Publicita Prezentace 120412 SOU Nábytkářské 002
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Publicita - fotodokumentace - 120420 - 007
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Publicita - fotodokumentace 120910 013