Ukázat přehled všech projektů

Nalezené dokumenty:

Registrační čísloProjektDokument
PAAK/AP1/017 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Studie ekonomického hodnocení projektu
PAAK/AP1/017 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Soulad s rozvojovými strategiemi
PAAK/AP1/017 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Posouzení vlivu projektu na životní prostředí
PAAK/AP1/017 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Podrobný položkový rozpočet 080226 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Soulad s rozvojovými strategiemi 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře 004
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích vysvětlení k rozpočtové položce 0106
PAAK/AP1/017 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Podrobný položkový rozpočet 081229 017
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Podrobný položkový rozpočet 080228 003
PAAK/AR1/004 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Studie ekonomického hodnocení projektu_004
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Projektový tým 003
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Podrobný položkový rozpočet, část 1 080327 007
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Podrobný položkový rozpočet, část 2 080327 007
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Podrobný položkový rozpočet, část 3 080327 007
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Studie ekonomického hodnocení projektu, část 1 007
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Studie ekonomického hodnocení projektu, část 2 007
PAAK/AR1/007 Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Soulad s rozvojovými strategiemi 007
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Rizika 003
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Soulad s rozvojovými strategiemi 003
PAAK/AR1/003 Safari Kemp Studie ekonomického hodnocení projektu 003
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Podrobný položkový rozpočet 081110 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Studie ekonomického hodnocení projektu 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Soulad s rozvojovými strategiemi 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy 007
PAAK/AR1_D/007 Dům na půl cesty Chrudim Harmonogram 007
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Podrobný položkový rozpočet 080627 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Soulad s rozvojovými strategiemi 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Doklad o prokázání partnerství 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Čestné prohlášení žadatele o umístění projektu v problémové části regionu 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Fotodokumentace 006
PAAK/AP1/032 - Příprava projektu, PAAK/AR7/007 - Realizace projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant Podrobný položkový rozpočet 100930 032
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Studie ekonomického hodnocení projektu 023
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Studie ekonomického hodnocení projektu 006
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Podrobný položkový rozpočet 090128 023
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 023
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Soulad s rozvojovými strategiemi 023
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy 023
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře 023
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Podrobný položkový rozpočet projektu 080318 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Soulad s rozvojovými strategiemi 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Harmonogram 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy 009
PAAK/AR1/009 Sportovní areál Němčice Studie ekonomického hodnocení projektu 009
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Studie ekonomického hodnocení projektu 023
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Čestné prohlášení k vlastnickýcm vztahům 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Doklad o partnerství č. 1 006
PAAK/AR1/006 Cyklostezka Bezpráví - Choceň Studie ekonomického hodnocení projektu 006
PAAK/AP1/023 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Podrobný položkový rozpočet 090128 023
PAAK/AR1/008 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Podrobný položkový rozpočet 080328 008
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Podrobný položkový rozpočet 090126 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Studie ekonomického hodnocení 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 003
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
PAAK/AR2/003 Regenerace historického centra Horní Branné Soulad s rozvojovými strategiemi 003
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Studie ekonomického hodnocení projektu 017
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Podrobný položkový rozpočet 080525 017
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 017
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Soulad s rozvojovými strategiemi 017
PAAK/AR1/017 Areál firmy Baltaxia a.s. - adaptace a rekonstrukce skladového objektu Vymezení brownfields, průmyslové zóny nebo lokality menšího rozsahu s průmyslovým využitím 017
PAAK_AR1_D_004 Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II. etapa) Studie ekonomického hodnocení projektu 004
PAAK_AR1_D_004 Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II. etapa) Soulad s rozvojovými strategiemi 004
PAAK_AR1_D_004 Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II. etapa) Podrobný položkový rozpočet 081110 004
PAAK/AR2/009 Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany Studie ekonomického hodnocení projektu 009
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Studie ekonomického hodnocení projektu 001
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy 001
PAAK/AR2/001 Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu Čestné prohlášení k zástavě majetku 001
PAAK/AR2/010 Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy Studie ekonomického hodnocení projektu 010
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Studie ekonomického hodnocení projektu 005
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 005
PAAK/AR1/D/005 Centrum bez bariér v Nové Pace Personální zajištění projektu 005
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Studie ekonomického hodnocení projektu 010
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Soulad s rozvojovými strategiemi 010
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře 010
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Podrobný položkový rozpočet 100129 010
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 010
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Studie ekonomického hodnocení projektu 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Soulad s rozvojovými strategiemi 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Návrh vizualizace 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/056 Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Podrobný položkový rozpočet 100128 056
PAAK/AP1/010 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Doplnění formálních náležitostí projektu SEH 010
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Studie ekonomického hodnocení projektu 053
PAAK/AP1/032 - Příprava projektu, PAAK/AR7/007 - Realizace projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant Studie ekonomického hodnocení projektu 032
PAAK/AP1/053 - Příprava projektu, PAAK/AR5/009 - Realizace projektu Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Doplnění formálních náležitostí - Studie ekonomického hodnocení 053
PAAK/AP1/030 Dopravní terminál - Semily Studie ekonomického hodnocení projektu 030
PAAK/AR3/001 Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec Studie ekonomického hodnocení projektu 001
PAAK/AR5/002 Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku Studie ekonomického hodnocení projektu 002
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Fotodokumentace 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Studie ekonomického hodnocení projektu 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Soulad s rozvojovými strategiemi 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře 010
PAAK/AR5/010 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina **** Čestné prohlášení k zástavě majetku 010
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Studie ekonomického hodnocení projektu 001
PAAK/AR7/001 LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA Doklad o partnerství č. 1 001
PAAK/AR5/016 Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem Studie ekonomického hodnocení projektu 016
PAAK/AR5/016 Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem Soulad s rozvojovými strategiemi 016
PAAK/AR5/016 Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům 016
PAAK/AR5/016 Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře 016
PAAK/AR7/004 Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím Soulad s rozvojovými strategiemi 004
PAAK/AR7/004 Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím Rozpočet projektu 004
PAAK/AR7/005 Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov Studie ekonomického hodnocení 005
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Soulad s rozvojovými strategiemi 013
PAAK/AR5/013 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Studie ekonomického hodnocení projektu 013