Vyhledávací kritéria

Vyhovující projekty

Projekt:
Registrační číslo projektu : PAAK/AR5/002
Předkladatel : Město Žamberk
Právní forma předkladatele : Obec
Dotační program : Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa : Prioritní osa 3 - Cestovní ruch
Oblast podpory : 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Typ projektu : Projekt zakládající veřejnou podporu
Partnerství veřejného a soukromého sektoru : NE
Místo realizace projektu : Město Žamberk, Královéhradecký kraj
Poskytovatel asistence : Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Manažer projektu : Ing. Kateřina Klimešová
Telefon : 495 582 686
GSM : 720 404 200

Složky
Příprava
Smlouvy Hledat dokumenty v kategorii 'Smlouvy' u všech projektů
Zápisy z jednání Hledat dokumenty v kategorii 'Zápisy z jednání' u všech projektů
Žádosti o dotaci
Žádost Hledat dokumenty v kategorii 'Žádost' u všech projektů
Přílohy žádosti Hledat dokumenty v kategorii 'Přílohy žádosti' u všech projektů
Realizace
Aktuální stav projektu
Projektový list Hledat dokumenty v kategorii 'Projektový list' u všech projektů
Nyní se v projektu realizuje Hledat dokumenty v kategorii 'Nyní se v projektu realizuje' u všech projektů
Publicita a fotodokumentace Hledat dokumenty v kategorii 'Publicita a fotodokumentace' u všech projektů
Smlouva o dotaci Hledat dokumenty v kategorii 'Smlouva o dotaci' u všech projektů
Monitorovací zprávy a žádosti o platbu
Plán předkládání zpráv Hledat dokumenty v kategorii 'Plán předkládání zpráv' u všech projektů
Průběžné monitorovací zprávy Hledat dokumenty v kategorii 'Průběžné monitorovací zprávy' u všech projektů
Etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu Hledat dokumenty v kategorii 'Etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu' u všech projektů
Závěrečná monitorovací zpráva Hledat dokumenty v kategorii 'Závěrečná monitorovací zpráva' u všech projektů
Žádosti o platbu Hledat dokumenty v kategorii 'Žádosti o platbu' u všech projektů
Rozpočet
Rozpočet projektu Hledat dokumenty v kategorii 'Rozpočet projektu' u všech projektů
Podrobný položkový rozpočet Hledat dokumenty v kategorii 'Podrobný položkový rozpočet' u všech projektů
Plán čerpání rozpočtu Hledat dokumenty v kategorii 'Plán čerpání rozpočtu' u všech projektů
Změny rozpočtu Hledat dokumenty v kategorii 'Změny rozpočtu' u všech projektů
Zadávací řízení
Stavební práce
Zadávací dokumentace Hledat dokumenty v kategorii 'Zadávací dokumentace' u všech projektů
Komunikace s uchazeči Hledat dokumenty v kategorii 'Komunikace s uchazeči' u všech projektů
Otvírání obálek Hledat dokumenty v kategorii 'Otvírání obálek' u všech projektů
Hodnotící komise Hledat dokumenty v kategorii 'Hodnotící komise' u všech projektů
Rozhodnutí zadavatele Hledat dokumenty v kategorii 'Rozhodnutí zadavatele' u všech projektů
Rozhodnutí o vyloučení Hledat dokumenty v kategorii 'Rozhodnutí o vyloučení' u všech projektů
Námitky Hledat dokumenty v kategorii 'Námitky' u všech projektů
Technický dozor
Zadávací dokumentace Hledat dokumenty v kategorii 'Zadávací dokumentace' u všech projektů
Komunikace s uchazeči Hledat dokumenty v kategorii 'Komunikace s uchazeči' u všech projektů
Otvírání obálek Hledat dokumenty v kategorii 'Otvírání obálek' u všech projektů
Hodnotící komise Hledat dokumenty v kategorii 'Hodnotící komise' u všech projektů
Rozhodnutí zadavatele Hledat dokumenty v kategorii 'Rozhodnutí zadavatele' u všech projektů
Rozhodnutí o vyloučení Hledat dokumenty v kategorii 'Rozhodnutí o vyloučení' u všech projektů
Námitky Hledat dokumenty v kategorii 'Námitky' u všech projektů
Služby
Zadávací dokumentace Hledat dokumenty v kategorii 'Zadávací dokumentace' u všech projektů
Komunikace s uchazeči Hledat dokumenty v kategorii 'Komunikace s uchazeči' u všech projektů
Otvírání obálek Hledat dokumenty v kategorii 'Otvírání obálek' u všech projektů
Hodnotící komise Hledat dokumenty v kategorii 'Hodnotící komise' u všech projektů
Rozhodnutí zadavatele Hledat dokumenty v kategorii 'Rozhodnutí zadavatele' u všech projektů
Rozhodnutí o vyloučení Hledat dokumenty v kategorii 'Rozhodnutí o vyloučení' u všech projektů
Námitky Hledat dokumenty v kategorii 'Námitky' u všech projektů
Zápisy z jednání
Jednání projektového týmu Hledat dokumenty v kategorii 'Jednání projektového týmu' u všech projektů
Změny v projektu, jednání s dodavateli Hledat dokumenty v kategorii 'Změny v projektu, jednání s dodavateli' u všech projektů
Zápisy kontrolních dnů Hledat dokumenty v kategorii 'Zápisy kontrolních dnů' u všech projektů
Změny Hledat dokumenty v kategorii 'Změny' u všech projektů
Udržitelnost
Monitorovací zprávy o udržitelnosti Hledat dokumenty v kategorii 'Monitorovací zprávy o udržitelnosti' u všech projektů
Fotodokumentace Hledat dokumenty v kategorii 'Fotodokumentace' u všech projektů